Kontakt / Kontakt Gud
Et vindue til Gud

Kontakt Gud

Gud skriver ikke e-mails og besvarer ikke telefoner, men det gør ikke at man ikke kan kontakte Gud. Med tanker ord bøn og sang kan vi kontakte Gud, og der er intet der er for småt til Gud.
 

Fadervor

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Derfor skal I bede således:
 
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
 
Mathæusevangeliet kapitel 6 vers 7-13
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen | Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F  | Tlf.: 54 44 73 18